Новини

Съобщение до Пламен Ценов

  23.01.2023 15:09  
Съобщение на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административно процесуалния кодекс
Съобщение на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс