Новини Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ В ОБЩИНА БОРОВАН

  21.03.2023 13:54  

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


          Във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание на  02 април 2023 г., общинска администрация Борован уведомява, че на 26.03.2023г. от 12,00часа в сградата на Читалище „Цани Иванов„ с.Борован представители на РИК Враца ще проведат обучение на членовете на Секционните избирателни комисии назначени за община Борован.