Новини Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК

  07.04.2023 11:55  

                                                                                                                С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с произведените избори за Народно събрание на  2 април 2023г., Общинска администрация – Борован уведомява членовете на СИК, че от 07.04.2023г. започва изплащането на възнагражденията.

Възнагражденията ще се изплащат при касиера на община Борован и се получават лично или чрез упълномощено лице с пълномощно , при представяне на удостоверение от РИК и лична карта.