Новини Съобщения

Заповед №175 от 21.06.2023г. на кмета на Община Борован съгласно Закона за защита при бедствия и в изпълнение на Наредбата за водоснабдителна дейност и обезопазяване на водните площи

  23.06.2023 14:19  

Заповед №175 от 21.06.2023г. на кмета на Община Борован съгласно Закона за защита при бедствия и в изпълнение на Наредбата за водоснабдителна дейност и обезопазяване на водните площи