Новини

Община Борован подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по одобрен проект BG05SFPR002-2.002-0161-С01 „Укрепване на общинския капацитет в Община Борован”.

  04.05.2023 11:48  

Община Борован подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по одобрен проект BG05SFPR002-2.002-0161-С01 „Укрепване на общинския капацитет в Община Борован”.