Новини Събития Съобщения

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФОРУМ ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА СОЦИАЛНО ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ, ОСНОВА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

  20.09.2023 14:44  

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФОРУМ

ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА СОЦИАЛНО ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ, ОСНОВА ЗА  РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ