Новини Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ

  17.11.2023 12:42  

 

Ремонтни дейности в подстанция на ЕСО налагат прекъсвания на електрозахранването в населени места в общини Бяла Слатина, Борован, Хайредин и Враца, област Враца на 20 и 24 ноември 2023 г.

 

София, 17.11.2023 г. - Държавният Електроенергиен системен оператор (ЕСО) уведоми ЕРМ Запад, че поради ремонтни дейности в подстанция „Бяла Слатина“, собственост  на ЕСО, на 20 и 24 ноември 2023 г. в интервала от 15:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в югоизточните и крайните северозападни квартали и райони на гр. Бяла Слатина, селата Бърдарски геран, Буковец, Тлачене, Комарево, Попица, Бъркачево, Враняк, Соколаре, Габаре, Търнава, Галиче и Алтимир в община Бяла Слатина, област Враца; на селата Борован, Нивянин, Малорад, Добролево и Сираково в община Борован, област Враца; селата Рогозен, Бързина и Ботево в община Хайредин, област Враца, както и на село Върбица в община Враца, област Враца.

 

Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена на сайта на ЕРМ Запад, в секция Прекъсвания: https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/prekusvania/.

 

Корпоративни комуникации

Електрохолд България

communications@electrohold.bg