Новини Съобщения

Уведомление до заинтересовани страни и общественост на територията на община Борован , във връзка със започване на строителни дейности на територията на община Борован за реализацията на проект " Газопровод свързващ ПГХ" Чирен" със съществуваща газопреносна мрежа на "БУЛГАРТРАНСГАЗ"ЕАД в района на с.Бутан, етап Линейна част, подетап2 "Линейна част от км 15+831.23 до км 41+157.69 и шлейф от СОГ Чирен 3 до точката на включване в " ПГХ Чирен"

  12.02.2024 10:22  

Уведомление до заинтересовани страни и общественост  на територията на община Борован , във връзка със започване на строителни дейности на територията на община Борован за реализацията на проект " Газопровод свързващ ПГХ" Чирен" със съществуваща газопреносна мрежа на "БУЛГАРТРАНСГАЗ"ЕАД в района на с.Бутан, етап Линейна част, подетап2 "Линейна част от км 15+831.23 до км 41+157.69 и шлейф от СОГ Чирен 3 до точката на включване в " ПГХ Чирен"