Новини Съобщения

Започна раздаването на хранителните пакети за жители на Община Борован по Програмата за храни и основно материално подпомагане – операция Подкрепа, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс

  05.04.2024 10:48  

           ОБЩИНА БОРОВАН

 

В изпълнение на Програмата за храни и основно материално подпомагане – операция Подкрепа, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс, от 8 април  БЧК със съдействието на Община Борован започва раздаването на хранителните пакети, които съдържат 15 вида  продукти: олио, ориз, брашно, захар, леща, спагети, лютеница, конфитюр, както и 7 вида консерви: зелен фасул, зрял боб, домати, грах, гювеч, пиле фрикасе и риба.

Едночленните и двучленните семейства ще получат един хранителен пакет с общо тегло 10,890 кг, а тричленните и по-големите семейства - два хранителни пакета с общо тегло 38,470 кг.

Всеки правоимащ гражданин ще получава полагащите му се продукти срещу документ за самоличност и подпис.

Правоимащи лица – в основната целева група са:

1. Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (2023 г./2024 г.);

2. Лица с ниски доходи на член от семейството, които получават месечни помощи за отглеждане на дете по реда на чл. 8, ал. 1 и 5 от ЗСПД.

3. Лица с над 90% степен на увреждане, с определено право на чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия, които получават месечна финансова подкрепа по чл.70 от ЗХУ.

4. Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД.

5. лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на ППЗЗД.

6. Лица и семейства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от ППЗСП или на друго нормативно основание, въз основа на инцидентно възникнали обстоятелства.

7. Лица или семейства с ниски доходи, получили отказ за подпомагане по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, поради надвишен диференциран доход за отопление или поради неизпълнено някое от другите комплексни условия за подпомагане, което не променя нивото им на материално лишение.

Раздаването на хранителните пакети за с.Борован се извършва в помещение находящо се в парка / до офис на политическа партия ГЕРБ/ от 17.04.2024г. и ще продължи до 07 юни 2024 г. всеки работен ден от 9:00 часа до 14:00 часа.

 

Списъците на подлежащите на подпомагане лица се изготвят и предоставят на БЧК от Агенцията за социално подпомагане, която е и Управляващ орган на Програмата за храни и основно материално подпомагане – операция „Подкрепа“.

Подробна информация, гражданите могат да получат от отговорните служители в Дирекция „Социално подпомагане“ с.Борован.

Раздаването на хранителните пакети за жители на кметствата от община Борован ще започне както следва:

17.04.2024 г. от 09,00ч. до 14,00ч. - Нивянин

17.04.2024 г.- от 09,00ч. до 14,00ч. – Малорад

17.04.2024 г.- от 09,00ч. до 14,00ч. – Добролево

17.04.2024 г.- от 09,00ч. до 14,00ч. - Сираково