Земеделие и гори

Списък на горските територии - държавна собственост, където пашата на селскостопански животни е забранена
 24.03.2021 14:37

Списък на горските територии - държавна собственост, където пашата на селскостопански животни е забранена

Заповеди за разпределяне на ползването на полски пътища в масивите за ползване на с.Борован, с.Добролево, с.Сираково и с.Нивяни за стопанска 2020-2021г.
 05.02.2021 11:05

Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 година - Борован
 03.08.2020 13:50

Процедури по чл.37 и от ЗСПЗЗ за индивидуално разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2020-2021
 21.05.2020 13:46

Заповед 151/19.05.2020г. на кмета на община Борован във връзка с провеждане на жътвена кампания 2020г.
 19.05.2020 13:45

Протокол за разпределение по чл.37 м от ЗСПЗЗ за извършена проверка на всички договори за наем или аренда на пасища мери и ливади от ОПФ към 01.02.2020г.
 01.02.2020 13:43

Заповеди за разпределение на ползването на полски пътища,попадащи в масивите за ползване в землищата на с.Борован, с. Малорад, с.Добролево, с. Сираково, с.Нивянин, общ. Борован застопанска 2019/2020 година
 28.01.2020 13:38

Процедури по чл. 37 в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 година - Борован
 01.10.2019 13:32

Обява на основание чл.726, ал.3 от ППЗСПЗ на ОД"Земеделие" гр.Враца
 02.02.2019 13:31

Протокол за разпределение по чл.37 м от ЗСПЗЗ за извършена проверка на всички договори за наем или аренда на пасища мери и ливади от ОПФ към 01.02.2019г.
 01.02.2019 13:22

Процедури по чл.37 и от ЗСПЗЗ за индивидуално разпределение на пасища,мери и ливади от ОПФ за стопанката 2019/2020
 23.01.2019 13:14

Списък на горските териториите - държавна собственост, където пашата на селскостопански животни е забранена
 22.01.2019 13:12

Процедури по чл. 37 в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 година - Борован
 27.02.2018 12:54

Процедура по чл.37 и от ЗСПЗЗ за индивидуално разпределение на пасища,мери и ливади от ОПФ за стопанката 2018-2019г.
 27.02.2018 12:48

Протокол за извършване на проверки по реда на чл.37 м от ЗСПЗЗ на всички договори сключени с ползватели на пасища, мери и ливади от дата:26.02.2018г.
 26.02.2018 12:40