Земеделие и гори

Процедури по чл. 37 в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година
 02.10.2017 12:29

Заповед №РД -09-614/04.08.2017г.на МЗХГ за стартиране на теренни проверки 2017 г.
 04.08.2017 12:27

Обява - Общинска служба по земеделие гр.Бяла Слатина
 21.01.2017 12:26

Процедура по чл.37 и от ЗСПЗЗ за индивидуално разпределение на пасища,мери и ливади от ОПФ за стопанката 2017-2018г.
 21.01.2017 11:56

Важно! До 15 февруари се регистрират правните основания за ползване на земеделска земя
 08.01.2017 11:55

Процедура по чл.37в от ЗСПЗЗ стопанска 2016-2017 година
 03.10.2016 10:47

Протокол за разпределение на общински пасища, мери и ливади, по реда на чл.37 и ал.6 и ал.7 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017
 28.04.2016 10:37

На вниманието на собствениците или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни
 27.02.2016 10:29

Правила за ползване на мерите,пасищата и ливадите на територията на Община Борован за стопанска 2016-2017г.
 23.02.2016 10:23

Списък на пасища,мери и ливади определение за индивидуално ползване за стопанската 2016-2017г.
 21.02.2016 10:19

Протокол за извършена проверка по реда на чл.37 м от ЗСПЗЗ
 05.02.2016 10:17

Не купувайте животни от Гърция
 21.10.2015 10:14

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА * Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо  Славейков” № 15А (+359 (0) 2 915 98 20, 7+359 (0) 2 954 95 93, www.babh.government.bg

На вниманието на животновъдите от Община Борован
 05.10.2015 10:12

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА * Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо  Славейков” № 15А (+359 (0) 2 915 98 20, 7+359 (0) 2 954 95 93, www.babh.government.bg

Протокол на Областна дирекция "Земеделие" - гр.Враца
 29.05.2015 10:10

Протокол за окончателно разпределение на общински пасища, мери и ливади между стопани отглеждащи пасищни животни, по реда на чл.37 и ал.7 от ЗСПЗЗ за стопанската 2014-2015
 27.05.2015 10:07