Земеделие и гори

Списък на пасищата за индивидуално ползване в землището на Община Борован за стопанска 2014/2015г.
 17.03.2015 09:55

Заповед на Министерство на Земеделието № РД№ 09-164/11.03.2015г.
 11.03.2015 09:52

Заповеди по чл.37 в от ЗСПЗЗ
 01.10.2014 09:15

Телефони за връзка при съмнения за болестта " син език"
 15.06.2014 09:12

В изпълнение на т.5  от Заповед № РД11 - 1366 гр. София, 14.06.2014 г. на Министерството на земеделието и храните, са определени следните лица за контакт за Община Борован: д-р Пламен Иванов Димитров - официален ветерин

Заповед № РД 11-1366 гр. София, 14.06.2014
 14.06.2014 08:57