РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ - https://www.cik.bg/bg/ns02.10.2022/campaign

 

Важни дати и срокове при произвеждане на избори за Народно събрание на 02 октомври 2022 г.   - публикувано на 15.08.2022

            Във връзка с предстоящите на 02 октомври 2022 г. избори за Народно събрание, Общинска администрация Борован уведомява избирателите, че могат да подават писмени заявления до кмета на общината/кметство:

  1. Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия - избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия им адрес – 17.09.2022 г. /включително/;
  2. Заявление – Декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място - само кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подават заявление за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес – 17.09.2022 г. /включително/. Удостоверенията за гласуване на друго място се получават лично срещу подпис или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.
  3. Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес – избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес – до 17.09.2022 г. /включително/;
  4. Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък - всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него с писмено заявление до кмета на общината/кметството – до 24.09.2022 г. /включително/;
  5. Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в 14-дневния срокмогат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия. – до 26.09.2022 г. /включително/.

Заявленията се подават в сградата на Община Борован, „Център за административно обслужване“ и в съответното кметство.

Всеки избирател може да направи справка в избирателния списък по ЕГН на  телефон: 0896709642. 

ГРАФИК
ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ В ПРЕДИЗБОРЕН ДЕН 01.10.2022Г. ОТ СИК/ПСИК В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВАН

26.09.2022 09:31
Свали
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
21.09.2022 16:51
Свали
Заповед за образуване на подвижни избирателни секции за произвеждане на избори за Народно събрание, насрочени за 02 октомври 2022 г.
17.09.2022 19:11
Свали
СЪОБЩЕНИЕ ДО ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА БОРОВАН
12.09.2022 13:46
Свали
Заповед- избирателни секции за избиратели с увредено зрение или затруднение в придвижването -НС-02.10.22
01.09.2022 13:53
Свали
Заповед за определяне местата за поставяне на агитационни материали от кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети по време на предизборна кампания в изборите за народни представители на 02.10.2022 г.
01.09.2022 13:53
Свали
Услуги и линкове за изборите на 2 октомври 2022 г.
24.08.2022 09:37
Свали
ВАЖНО: - Проверка на избирателна секция чрез SMS, стационарен и мобилен телефон, електронно заявление за гласуване по настоящ адрес;
23.08.2022 15:35
Свали
ПОКАНА ЗА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СИК/ПСИК ЗА ОБЩИНА БОРОВАН ЗА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2 ОКТОМВРИ 2022Г.
19.08.2022 17:19
Свали
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ
18.08.2022 15:14
Свали
Заповед за определяне на местата за обявяване на предварителни избирателни списъци на територията на община Борован за изборите за Народно събрание на 02. октомври 2022г.
17.08.2022 16:50
Свали
Заповед №209 от 08.08.2022г. за образуване на избирателни секции
08.08.2022 16:26
Свали
Хронограма за изборите за Народно събрание на 2 октомври 2022г. ( приета с Решение№1201-НС от 2 август 2022г. на ЦИК)
05.08.2022 09:25
Свали