Център за подкрепа за личностно развитие „Маша Белмустакова” - с. Борован

Център за подкрепа за личностно развитие „Маша Белмустакова” - с. БорованВ него се обучават деца в следните направления:
Научно-познавателно и приложно техническо - 7 групи с общо 94 ученици.
Спортно-туристическо-6 групи с 89 ученици и художествено-творческо-10 групи с общо 129 ученици.

Педагогически персонал с щатни - 2 души и 7 нещатни лектори, а непедагогически - 1.

 

Лазаруване - 2011 г.

Основна задача, която стои пред Общинския детски комплекс „Маша Белмустакова” село Борован е организиране на извънучилищните и извънкласните форми и ангажиране  вниманието на децата и учениците с култура и изкуство. Тенденцията в извънкласната и извънучилищната дейност е изучаване на местния автентичен фолклор, занаяти, традиции и обичаи. Създадени са постоянни групи, действащи през учебната година: група за народни танци, български фолклор и родознание    в с. Борован и с. Малорад с ръководители Светлана Петкова, Виолета  Нанкова, Анелия Цветанова и корепетитор Милчо Иванов.

Опитът ни във възстановяване на народните традиции по Коледа и Лазаровден показа, че децата откликват и участват с голямо желание и по този начин възстановяват отколешни традиции. Всеки проведен с учениците празник завършва с изработването на филм, който се раздава на всички участници. По този начин вече сме създали три филма за Лазаровден и два за Коледа. Интереса на местното население расте, растат и поканите за домашни посещения на коледари и лазарки.

Сега планираме да окачим Гергьовска люлка в парка на село Борован, заедно с учениците от група „Съхрани българското” с ръководител Даниела Велчовска.

Светла  Петкова