ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА РАБОТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОРОВАН ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА