Проект на план за работа на общински съвет Борован за 2022 г.за второ шестмесечие