Размери на местни данъци и такси

ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

За жилищни имоти

No Основа Размер
1 На граждани 2 промила
2 На юридически лица 2 промила

За нежилищни имоти

No Основа Размер
1 На граждани 2 промила
2 На юридически лица 2 промила

 

ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

No Основа Размер
1 На граждани - за жилищни имоти /върху данъчната оценка на недвижими имоти/ 2.5 промила
2 За нежилищни имоти на физически лица върху данъчната оценка на недвижимите имоти и на юридически лица и еднолични търговци върху по-високата от данъчна оценка и отчетна стойност на имотите 4.5 промила


ДАНЪК ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

No Вид на автомобила Мярка от (включително) Мярка до (включително) Данък (в лв.)
1 ЛЕК АВТОМОБИЛ 1 37 kW 0.40 за 1kW
2 ЛЕК АВТОМОБИЛ 38 55 kW 0.45 за 1kW
3 ЛЕК АВТОМОБИЛ 56 74 kW 0.60 за 1kW
4 ЛЕК АВТОМОБИЛ 75 110 kW 1.10 за 1kW
5 ЛЕК АВТОМОБИЛ 111   1.30 за 1kW


ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК
 

Община Населено място Категория Данък (в лв.) Цена
Борован Борован 1 0.60
Борован Борован 2 0.80
Борован Борован 3 1.00
Борован Борован 4 1.00
Борован Борован 5 1.00
Борован Добролево 1 0.60
Борован Добролево 2 0.80
Борован Добролево 3 1.00
Борован Добролево 4 1.00
Борован Добролево 5 1.00
Борован Малорад 1 0.60
Борован Малорад 2 0.80
Борован Малорад 3 1.00
Борован Малорад 4 1.00
Борован Малорад 5 1.00
Борован Нивянин 1 0.60
Борован Нивянин 2 0.80
Борован Нивянин 3 1.00
Борован Нивянин 4 1.00
Борован Нивянин 5 1.00
Борован Сираково 1 0.60
Борован Сираково 2 0.80
Борован Сираково 3 1.00
Борован Сираково 4 1.00
Борован Сираково 5 1.00