Социален патронаж

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА Домашен Социален Патронаж – Община БОРОВАНДомашен Социален Патронаж извършва комплекс от социални услуги по домовете на възрастните хора и хора с увреждания.
В село Борован Д.С.П е създаден през 1990г. с капацитет 30 места. Към настоящия момент капацитетът е над 200 места.
Мисията на Д.С.П е да реализира обществения ангажимент към възрастните хора и хората с увреждания като ги подпомогне в тяхната естествена семейна среда чрез:

  • Доставяне на храна по домовете;
  • Помощ в общуването и поддържането на социални контакти;
  • Подпомагане и разширяване на възможностите на потребителите на социални услуги да водят самостоятелен начин на живот;
  • Взаимодействие със социални, здравни и други институции;
  • Поддържане на личната хигиена и хигиената в жилищните помещения, обитавани от възрастните хора;
  • Битови услуги – закупуване на стоки и вещи от първа необходимост, заплащане на електрическа и топлинна енергия, телефон и др. със средства на лицето.

Домашен Социален Патронаж е на общинско подчинение и е част от системата за социално подпомагане на възрастни хора. Работодател на работещите в Д.С.П е Кмета на Община Борован, а оперативното управление, ръководство и контрол на място се осъществява от Управителя на Д.С.П.