Обявления за конкурси за държавни служители

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавни служители
 20.11.2017 13:08

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител
 12.10.2017 14:38

Обявление за провеждане на конкурс за Държавен служител на длъжност "Старши експерт ОМП " в Дирекция „Бюджет, финансово-счетоводни дейности, административно и информационно обслужване” и Главен счетоводител” в Община Бо

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавни служители
 12.09.2017 14:00

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавни служители на длъжности:

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавни служители
 21.03.2017 13:56

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ  О Б Щ И Н А   Б О

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавни служители Община Борован
 23.01.2017 13:21