Обявления за конкурси за държавни служители

Уведомително писмо до Калинчо Костовски
 08.12.2023 10:42

Уведомително писмо до Калинчо Костовски

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността старши експерт"ОМП"
 08.12.2023 10:40

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ОМП
 20.11.2023 11:42

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ОМП

препис-извлечение от Протокол от 18.04.2023г. от проведен конкурс за старши експерт ГРАО
 18.04.2023 09:47

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността Старши експерт „ГРАО“ в Община Борован
 10.04.2023 10:58

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО ВИКТОРИЯ ВАСИЛЕВА
 05.04.2023 15:23

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО ВИКТОРИЯ ВАСИЛЕВА

СПИСЪК С ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "СТАРШИ ЕКСПЕРТ - ГРАО"
 05.04.2023 15:21

Обявления за конкурси за длъжността старши експерт "ГРАО"
 23.03.2023 16:27

Съобщение за обявяване на конкурс за длъжността: Здравен медиатор
 07.02.2020 08:35

Обява за свободни работни места в общинска администрация Борован
 27.11.2019 08:31

Обявление за конкурс за длъжността Главен експерт „Земеделие, гори и екология” в Община Борован
 12.03.2019 08:28

Съобщение за обявяване на конкурс за здравни медиатори
 13.02.2019 08:01

Съобщение до всички заинтересовани страни във връзка с провеждане на конкурс за здравни медиатори Във връзка с провеждане на Конкурс  за длъжността здравен медиатор  по проектно предложение на община  Борован по процедура чр

Обявление за конкурс за длъжността Главен архитект в Община Борован
 21.12.2018 07:57

Община Борован обявление за конкурс за длъжността старши експерт„ОМП” в Община Борован
 23.04.2018 07:48

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавни служители
 20.11.2017 13:08