Заседания на ОбС Борован

Заседание на 22.06.2017 г.


 22.06.2017 14:12

Заседание на 25.05.2017 г.


 25.05.2017 14:09

Заседание на 27.04.2017 г.


 27.04.2017 14:04

Заседание на 07.04.2017 г.


 07.04.2017 14:01

Заседание на 23.03.2017 г.


 23.03.2017 13:58

Заседание на 23.02.2017 г.


 23.02.2017 13:53

Заседание на 19.01.2017 г.


 17.01.2017 13:49

Заседание на 23.12.2016 г.


 23.12.2016 13:44

Заседание на 24.11.2016 г.


 24.11.2016 13:33

Заседание на 27.10.2016 г.


 27.10.2016 13:28

Заседание на 27.09.2016 г.


 20.09.2016 13:23

Заседание на 21.07.2016 г.


 21.07.2016 13:16

Заседание на 23.06.2016 г.


 15.06.2016 13:10

Заседание на 27.05.2016 г.


 20.05.2016 12:59

Заседание за 21.04.2016 г.


 14.04.2016 12:30