Заседания на ОбС Борован

Дневен ред за предстоящо заседание на 29.10.2021г.


 22.10.2021 14:45

Дневен ред за предстоящо заседание на 24.09.2021 г.


 17.09.2021 16:19

Дневен ред за предстоящо заседение на 27.08.2021


 20.08.2021 13:55

Дневен ред за заседение на 30.07.2021 г.


 27.07.2021 16:20

Уведомление за извънредно заседание на Общински съвет Борован


 13.07.2021 14:02

Дневен ред за заседание на 25.06.2021г.


 18.06.2021 13:57

Дневен ред за заседание на 27.05.2021 година


 27.05.2021 11:02

Дневен ред за заседаниe на 23.04.2021


 16.04.2021 13:29

Дневен ред за заседание на 26.03.2021


 19.03.2021 15:02

Дневен ред за заседание на 26.02.2021 г.


 19.02.2021 12:25

Дневен ред за заседание на 23.12.2020г.


 22.01.2021 15:42

Дневен ред за предстоящо заседание на 29.01.2021


 22.01.2021 15:05

Заседание на 27.11.2020 г.


 27.11.2020 09:04

Заседание на 30.10.2020 г.


 30.10.2020 09:02

Заседание на 25.09.2020 г.


 25.09.2020 09:00