Залесяване в Борован

        На 13.04.2010г. по инициатива на общинската администрация бяха залесени фиданки около читалищната сграда в Борован. Засадени са борове , смърчове , кестени , чинари , дъбове , декоративни храсти. Пролетното почистване и залесяване продължава в учебните заведения и цялата община до края на месец април , където ще бъдат залесени освен 2 000 декара тополи и 1000 декара акация.
       Ръководството на общината е определило награда от 200 лв. за най-добре почистен и подреден дом.