Местни данъци и такси

Работно време 

от понеделник до петък  от 8.00 до 17.00 ч.,  без прекъсване

Място за подаване и получаване на  документи:

Център  за административно обслужване Община Борован - 1 - ви етаж - Гише 4

телефони: тел.: 09 147 / 93 – 29

Галинка Хлебарска – ст. експерт “МДТ и разрешителни за строежи“ 

Марчела Вельовска – гл.специалист  „Местни данъци и такси “

 

Общинска администирация Борован, уведомява своите граждани, че от скоро е достъпна услугата - извършване на плащане, чрез ПОС терминал, който се намира в сградата на Община Борован, ул.Иван Вазов № 1, ет.1  - "Център  за административно обслужване Община Борован - Гише 4 - "Местни данъци и такси" 

 

Дължимите данъци и такси могат да бъдат платени чрез касите на Изипей в цялата страна и чужбина, и чрез Интернет /ePay.bg/.
Достатъчно е да съобщи ЕГН-то си на касата на Изипей и модулът ще покаже актуална информация за всичко дължимо към Община Борован. Плащането се извършва в реално време. Отразяването на информацията за платените суми става автоматично по партидата на данъчнозадълженото лице.