Новини

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 29.10.2023Г.
 14.10.2023 16:10

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВ

Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за Национална карта на социалните услуги.
 12.10.2023 12:17

Заповед за НЧ Малорад
 11.10.2023 14:46

Заповед за НЧ Малорад

Заповед НЧ-Борован
 11.10.2023 14:44

Заповед НЧ-Борован

Заповед НЧ-Добролево
 11.10.2023 14:43

Заповед НЧ-Добролево

Заповед НЧ-Нивянин
 11.10.2023 14:42

Заповед НЧ-Нивянин

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ КЪМ ОБЩИНАТА
 06.10.2023 10:55

ОБЯВА   ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ  КЪМ ОБЩИНАТА  

ОБЯВЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БОРОВАН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР ПЕРСОНАЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ ПО СЦ 2 И СЦ3 ПО ПРОЕКТ“ БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА В ОБЩИНА БОРОВАН“
 04.10.2023 15:01

Обявление за провеждане на конкурс по проект "Бъдеще за децата" 

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ КЪМ ОБЩИНАТА БОРОВАН
 29.09.2023 16:03

ОБЯВА   ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ  КЪМ ОБЩИНАТА  

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ КЪМ ОБЩИНАТА БОРОВАН
 29.09.2023 16:01

ОБЯВА   ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ  КЪМ ОБЩИНАТА  

доклад от временна комисия по процедура за избор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд Враца
 28.09.2023 13:26

доклад от временна комисия по процедура за избор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд Враца

доклад от временна комисия по процедура за избор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд Бяла Слатина
 28.09.2023 13:23

доклад от временна комисия по процедура за избор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд Бяла Слатина

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "Дунавски район" с Изх.№ ЗЗ-04-56(9) от 26.09.2023г.
 27.09.2023 16:50

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023Г.
 20.09.2023 14:52

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФОРУМ ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА СОЦИАЛНО ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ, ОСНОВА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
 20.09.2023 14:44

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФОРУМ