Новини

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК
 07.04.2023 11:55

                                                            &

На 9 април 2023г. изтича срокът за премахване на агитационните материали във връзка с произведените избори за Народно събрание на 02.04.2023г.
 06.04.2023 12:01

На 9 април, неделя, изтича срокът за премахване на агитационните материали във

Обявление за издадена Заповед за одобряване на ПУП кв. 121 с. Малорад
 24.03.2023 10:23

Заповед № 84 от 22.03.2023г. за пожароопасен сезон
 22.03.2023 07:21

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ В ОБЩИНА БОРОВАН
 21.03.2023 13:54

С Ъ О Б Щ Е Н И Е           Във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание на  02 април 2023 г., общинска администрация Боров

Поздравителен адрес 8 ми март
 08.03.2023 08:59

ОБЯВЛЕНИЕ за изработен ПУП - парцеларен план за обект "Преносни газопроводи високо налягане с АГРС от ПГХ "Чирен" до гр. Козлодуй и гр. Оряхово""
 23.02.2023 08:31

Обявление за изработен ПУП кв.121 с.Малорад
 16.02.2023 13:48

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА БОРОВАН, КМЕТСТВО МАЛОРАД
 07.02.2023 15:24

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА БОРОВАН, КМЕТСТВО МАЛОРАД Информацията по Приложение №2 към чл.6  от Наредбата за ОВОС за ИП " Газопровод свързващ ПГХ "Чирен" със съществуващата газопреносна мрежа на "Булга

ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В ЗАПОВЕД НА ЗАМЕСТНИК - МИНИСТЪР НА МРРБ /ПОЛЯ ЗАНЕВА -ДИМИТРОВА/
 07.02.2023 15:15

ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В ЗАПОВЕД НА ЗАМЕСТНИК - МИНИСТЪР НА МРРБ /ПОЛЯ ЗАНЕВА -ДИМИТРОВА/

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БОРОВАН
 01.02.2023 12:47

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БОРОВАН

Проучване на Европейската комисия за нелоялните търговски практики във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти
 30.01.2023 13:54

проучване на ЕК

Съобщение до Пламен Ценов
 23.01.2023 15:09

ЗАПОВЕД НА ЗАМЕСТНИК - МИНИСТЪР НА МРРБ /ПОЛЯ ЗАНЕВА -ДИМИТРОВА/
 23.01.2023 09:58

Заповед за разрешение на "Булгартрансгаз " ЕАД за изработване проект на изменение на ПУП-ПП за обект:

Заповед на Изпълнителен директор на ИАГ
 13.01.2023 14:37