Новини

Заповед №179 от 25.06.2023г. на кмета на Община Борован за обявяване на частично бедствено положение в селата Борован и Нивянин в Община Борован
 25.06.2023 20:21

Заповед №179 от 25.06.2023г. на кмета на Община Борован за обявяване на частично

Заповед №175 от 21.06.2023г. на кмета на Община Борован съгласно Закона за защита при бедствия и в изпълнение на Наредбата за водоснабдителна дейност и обезопазяване на водните площи
 23.06.2023 14:19

Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите
 06.06.2023 14:47

Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите
 06.06.2023 14:45

Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите
 05.06.2023 15:01

Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите

Заповед № 162 от 02.06.2023г. във връзка с чл.62 от Закона за лечебните растения, за осъществяване контрол върху нерегламентираното събиране на липов цвят на територията на община Борован
 02.06.2023 15:07

Заповед № 162 от 02.06.2023г. във връзка с чл.62 от Закона за лечебните растения, за

Обява за подбор на персонал по Проект „Укрепване на общинския капацитет в община Борован“
 01.06.2023 16:20

Обява за подбор на персонал по Проект „Укрепване на общинския капацитет в общ

Национален младежки конкурс на тема „Аз за моята община: един проблем – едно решение“ обяви Националното сдружение на общините
 31.05.2023 10:28

АНКЕТНА КАРТА
 26.05.2023 13:48

АНКЕТНА КАРТА
 26.05.2023 13:48

Заповед № 155 от 16.05.2023г. на Кмета на община Борован във връзка с настъпване на етап"Восъчна зрялост" на посевите от житни култури и обявяване на пожароопасен сезон на територията на община Борован
 16.05.2023 11:11

Заповед № 155 от 16.05.2023г. на Кмета на община Борован във връзка с нас

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ " ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МИГ БОРОВАН - ВРАЦА - ВЪРШЕЦ"
 09.05.2023 15:59

Община Борован подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по одобрен проект BG05SFPR002-2.002-0161-С01 „Укрепване на общинския капацитет в Община Борован”.
 04.05.2023 11:48

Община Борован подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по одобрен проект BG05SFPR002-2.002-01

Встъпителна конференция по Проект „Подготвителни дейности за създаване на МИГ група Борован-Враца-Вършец”
 27.04.2023 12:32

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК
 07.04.2023 11:55

                                                            &