Новини

Свободни работни места, обявени в Д”БТ” Бяла Слатина
 07.07.2017 14:42

Свободни работни места, обявени в Д”БТ” Бяла Слатина

Съболезнователно съобщение
 06.07.2017 12:00

фонд "Условия на труд" към МТСП приема заявления за кандидатстване с проектни предложения до фирми и дружества
 03.07.2017 14:51

Предложение : На вниманието на представляващите дружества и фирми регистрирани работодатели в страната 

Свободни работни места, обявени в Д”БТ” Бяла Слатина
 29.06.2017 15:18

Свободни работни места, обявени в Д”БТ” Бяла Слатина

Свободни работни места, обявени в Д”БТ” Бяла Слатина
 26.06.2017 09:50

Свободни работни места, обявени в Д”БТ” Бяла Слатина

Заповед №219/23.06.2017г.
 23.06.2017 09:46

Заповед №219/23.06.2017г.

Свободни работни места, обявени в Д”БТ” Бяла Слатина
 16.06.2017 14:32

Свободни работни места, обявени в Д”БТ” Бяла Слатина

Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 на ОбС-Борован
 12.06.2017 16:14

Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 на ОбС-Борован

Прессъобщение договори
 12.06.2017 15:31

На 09.06.2017 г., Община Борован подписа договор за изпълнение на строително-ремонтни дейности на стойност  20 381,00 лева , за сградата на поликлиниката в с. Борован. Основните дейности по договора са: Ремонт

Свободни работни места, обявени в Д”БТ” Бяла Слатина
 12.06.2017 09:28

Свободни работни места, обявени в Д”БТ” Бяла Слатина

Прессъобщение договори
 08.06.2017 14:19

На 08.06.2017 г., Община Борован подписа договори за изпълнение на строително-ремонтни дейности на стойност  356 351,00 лева , за следните обекти: „Доизграждане на Културно-информационен център в кв. 11, У

Уведомително писмо до всички пчелари
 07.06.2017 14:19

Уведомително  писмо до всички пчелари 

Преглед на земеделска и горска техника
 05.06.2017 14:45

Преглед на земеделска и горска техника 

Заповед 203/05.06.2017г.за настъпване на "восъчна зрялост" при житните култури
 05.06.2017 14:43

Заповед 203/05.06.2017г.за настъпване на "восъчна зрялост" при житните култури

Свободни работни места, обявени в Д”БТ” Бяла Слатина
 05.06.2017 10:38

Свободни работни места, обявени в Д”БТ” Бяла Слатина