Новини

Ден на родилната помощ
 20.01.2017 16:48

Днес във населените места в Община Борован отпразнуваха „Деня на родилната помощ“. В село Малорад Кмета на Об

Свободни работни места, обявени в Д”БТ” Бяла Слатина
 19.01.2017 15:06

По случай Ромската нова година учениците от СИП – „Фолклор на етносите – Ромски Фолклор“ към основно училище „Отец Паисий“с.Борован, с ръководител госпожа Ива Гачовска поздравиха кмета на Община Борован инж. Десислава Тодорова и администрацията.
 13.01.2017 14:14

По случай Ромската нова година учениците от СИП – „Фолклор на етносите – Ромски Фолклор“ към осно

Обява за среща за обществено обсъждане
 12.01.2017 11:32

Заповед №9 на кмета на Община Боровон
 11.01.2017 09:38

Заповед №9 на кмета на Община Боровон

Заповед № 8 на Кмета на Община Борован
 09.01.2017 13:49

Заповед № 8 на Кмета на общината, относно забраняване на движението на превозни средства  по четвъртокласна пътна мрежа с.Сираково - с.Алтимир. 

Съобщение
 08.01.2017 18:56

СЪОБЩЕНИE
 06.01.2017 14:58

На основание издадена Заповед на Кмета на Община Борован инж.Десислава Тодорова, 09.01.2017г. и 10.01.2017г. ще бъдат обявени за неучебни дни във вси

Обява за свободни работни места към Дирекция „Бюро па труда“ гр.Бяла Слатина
 06.01.2017 14:47

Информация от община Борован за зимната обстановка на територията на общината
 06.01.2017 12:22

Във връзка с възникналата усложнена зимна обстановка на територията на община Борован  на 06.01.2017 г. са организирани, изпълнени и продължават да се изпълняват следните действия: С образуването на снежната покривки, всичката налич

Обявява се конкурс за избор на здравен медиатор
 03.01.2017 14:20

  ОБЩИНА БОРОВАН Обявява се конкурс за избор на здравен медиатор Необходими документи:

Покана за обсъждане на проектобюджета на Община Борован за 2017г.
 29.12.2016 17:58

Покана  Приходи 

Поздравителен адрес по повод Коледните и Новогодишните празници
 23.12.2016 15:19

Коледари от ОУ"Св.Св.Кири и Методий" в Община Борован
 22.12.2016 12:59

Общинска администрация Борован посрещна днес коледарите от 4 клас на Основно училище „Св.Св. Кирил и Методий“ с.Малорад. Децата поздравих

ЗАПОВЕД № 411/22.12.2016г.
 22.12.2016 11:02

 ЗАПОВЕД № 411 /22.12.2016 г. На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1 т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната админи