Новини

Футболни турнири в община Борован
 14.05.2018 12:01

10.05.2018г.се проведе финала на общински футболен турнир за ученици на стадион „Торпедо“с.Боро

Борован, свири, пее и танцува
 14.05.2018 11:50

Покана до работодатели във връзка с кандидатстването на община Борован по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование" - Компонент 1
 03.05.2018 16:40

Покана до работодатели във връзка с кандидатстването на община  Борован по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна фина

Заповед 103/03.05.2018
 03.05.2018 16:09

Заповед 103/03.05.2018

ОБНОВЕН РЕСТОРАНТ В СЕЛО НИВЯНИН
 03.05.2018 14:10

Благодарение на дарени средства  и със съдействието на  кмета на община Борован -инж.Десислава Тодорова и кмета на кметство Нивянин - Николай Христово, бе осъществен козметичен ремонт на вътрешната и външна фасада на ресторанта в центъра

Уведомително писмо до всички пчелари на територията на Община Борован
 02.05.2018 15:39

Уведомително писмо до всички пчелари на територията на Община Борован 

Общински фестивал на детската песен "Боровански врабчета"2018г.
 02.05.2018 08:56

На 30.04.2018г. в Салона на Читалище „Цани Иванов“ с.Борован се проведе  единадесетото поредното  издание на детския фестивал "Боровански врабчета"- 2018 година. Фестивалът и този път беше цветен,емоционален и преди

Кръгла маса по проект „Община Борован – част от Българското Председателство“
 27.04.2018 15:46

На 27.04.2018г. В община Борован се състоя кръгла маса  по проект „Община Борован – част от Българското Председателство“. Участие в  събитието взеха Заместник  кметът  на Община Борован Илияна Донкова,

Заповед №92/24.04.2018г.
 24.04.2018 14:06

Заповед №92/24.04.2018г.

Уведомително писмо до всички пчелари на територията на Община Борован
 24.04.2018 14:05

Уведомително писмо до всички пчелари на територията на Община Борован 

Уведомително писмо до всички пчелари на територията на Община Борован
 23.04.2018 10:53

Уведомително писмо до всички пчелари на територията на Община Борован

Община Борован подари тримери на кметовете на населените места в общината
 20.04.2018 14:54

Днес кметът на община Борован,  инж.Десислава Тодорова подари на кметовете на населените места – с.Добролево,с.Малорад, с.Нивянин и с.Сираково  4 броя  тримери с марката“ SHTIL ES 360“ по един  за всяко населе

Уведомително писмо до всички пчелари на територията на Община Борован
 19.04.2018 16:04

Уведомително писмо до всички пчелари на територията на Община Борован 

Уведомително писмо до всички пчелари на територията на Община Борован
 19.04.2018 16:00

Уведомително писмо до всички пчелари на територията на Община Борован 

Информация от Дирекция "Бюро по труда" Бяла Слатина до работодатели
 16.04.2018 13:03

Информация от Дирекция "Бюро по труда" Бяла Слатина до работодатели