Обяви и съобщения

Съобщение съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите
 13.02.2024 10:04

Съобщение  съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

Уведомление до заинтересовани страни и общественост на територията на община Борован , във връзка със започване на строителни дейности на територията на община Борован за реализацията на проект " Газопровод свързващ ПГХ" Чирен" със съществуваща газопреносна мрежа на "БУЛГАРТРАНСГАЗ"ЕАД в района на с.Бутан, етап Линейна част, подетап2 "Линейна част от км 15+831.23 до км 41+157.69 и шлейф от СОГ Чирен 3 до точката на включване в " ПГХ Чирен"
 12.02.2024 10:22

Уведомление до

Агенция по заетостта стартира прием на заявления за обучение с ваучери за придобиване на дигитални умения по ключова компетентност
 23.01.2024 13:16

Агенция по заетостта стартира прием н

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ЕРМ-ЗАПАД ЕАД ЗА ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕТО НА 25.01.2024Г.
 23.01.2024 09:22

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ЕРМ-ЗАПАД ЕАД ЗА ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕТО НА 25.01.2024Г.

Покана за публично обсъждане на проект на Бюджет 2024 на Община Борован
 22.01.2024 12:26

Честване на християнския празник Йордановден
 02.01.2024 13:58

По случай големия християнски празник Йордановден (Богоявление), Община Борован съвместно с Народно читалище „Цани Иванов – 1907 “ с. Борован и Църковно настоятелство при храм „ Свети Николай“с. Борован организират Бо

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА БОРОВАН ПО СЛУЧАЙ КОЛЕДНИТЕ И НОВОГОДИШНИТЕ ПРАЗНИЦИ
 22.12.2023 11:28

СВЕТЛА КОЛЕДА И ЧЕСТИТА 2024 ГОДИНА!   Уважаеми жители и гости на община Борован,   В дните, когато се докосваме до тайната на Рождество и очакваме с надежда новата го

Пресинформация_МИГ-обществено обсъждане
 11.12.2023 12:48

Покана за заключителна конференция за представяне резултатите от изпълнението на проектните дейности и последващите етапи за прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие
 08.12.2023 13:40

Уведомително писмо до Калинчо Костовски
 08.12.2023 10:42

Уведомително писмо до Калинчо Костовски

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността старши експерт"ОМП"
 08.12.2023 10:40

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ЕРМ-ЗАПАД ЕАД ЗА ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕТО НА 24.11.2023Г.
 22.11.2023 14:10

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ОМП
 20.11.2023 11:42

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ОМП

СЪОБЩЕНИЕ
 17.11.2023 12:42

  Ремонтни дейности в подстанция на ЕСО налагат прекъсвания на електрозахранването в населени места в общини Бяла Слатина, Борован, Хайредин и Враца, област Враца на 20 и 24 ноември 2023 г.  

Заповед - Забрана продажба на животни по пазарите
 16.11.2023 16:53