Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ В ОБЩИНА БОРОВАН
 21.03.2023 13:54

С Ъ О Б Щ Е Н И Е           Във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание на  02 април 2023 г., общинска администрация Боров

Обявление за изработен ПУП кв.121 с.Малорад
 16.02.2023 13:48

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА БОРОВАН, КМЕТСТВО МАЛОРАД
 07.02.2023 15:24

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА БОРОВАН, КМЕТСТВО МАЛОРАД Информацията по Приложение №2 към чл.6  от Наредбата за ОВОС за ИП " Газопровод свързващ ПГХ "Чирен" със съществуващата газопреносна мрежа на "Булга

ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В ЗАПОВЕД НА ЗАМЕСТНИК - МИНИСТЪР НА МРРБ /ПОЛЯ ЗАНЕВА -ДИМИТРОВА/
 07.02.2023 15:15

ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В ЗАПОВЕД НА ЗАМЕСТНИК - МИНИСТЪР НА МРРБ /ПОЛЯ ЗАНЕВА -ДИМИТРОВА/

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БОРОВАН
 01.02.2023 12:47

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БОРОВАН

Проучване на Европейската комисия за нелоялните търговски практики във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти
 30.01.2023 13:54

проучване на ЕК

ЗАПОВЕД НА ЗАМЕСТНИК - МИНИСТЪР НА МРРБ /ПОЛЯ ЗАНЕВА -ДИМИТРОВА/
 23.01.2023 09:58

Заповед за разрешение на "Булгартрансгаз " ЕАД за изработване проект на изменение на ПУП-ПП за обект:

Заповед на Изпълнителен директор на ИАГ
 13.01.2023 14:37

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
 03.01.2023 09:41

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМЕН ДЕН НА РУ БЯЛА СЛАТИНА УЧАСТЪК БОРОВАН
 01.11.2022 10:42

Съобщение до жителите на община Борован относно регистрацията на кладенци и сондажи
 25.10.2022 12:01

Събощение 

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ЗА ПРЪСКАНЕ ПРИ РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИ ДЕЙНОСТИ
 21.10.2022 16:36

СЪОЩЕНИЕ
 14.10.2022 15:06

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БОРОВАН

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЕКТ - РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА БОРОВАН
 14.10.2022 15:02

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ "СОЛАРА ЕНЕРДЖИ" ООД
 10.10.2022 09:43