Обяви и съобщения

Обява за подбор на персонал по Проект „Укрепване на общинския капацитет в община Борован“
 01.06.2023 16:20

Обява за подбор на персонал по Проект „Укрепване на общинския капацитет в общ

Национален младежки конкурс на тема „Аз за моята община: един проблем – едно решение“ обяви Националното сдружение на общините
 31.05.2023 10:28

АНКЕТНА КАРТА
 26.05.2023 13:48

АНКЕТНА КАРТА
 26.05.2023 13:48

Заповед № 155 от 16.05.2023г. на Кмета на община Борован във връзка с настъпване на етап"Восъчна зрялост" на посевите от житни култури и обявяване на пожароопасен сезон на територията на община Борован
 16.05.2023 11:11

Заповед № 155 от 16.05.2023г. на Кмета на община Борован във връзка с нас

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ " ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МИГ БОРОВАН - ВРАЦА - ВЪРШЕЦ"
 09.05.2023 15:59

Встъпителна конференция по Проект „Подготвителни дейности за създаване на МИГ група Борован-Враца-Вършец”
 27.04.2023 12:32

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК
 07.04.2023 11:55

                                                            &

Обявление за издадена Заповед за одобряване на ПУП кв. 121 с. Малорад
 24.03.2023 10:23

Заповед № 84 от 22.03.2023г. за пожароопасен сезон
 22.03.2023 07:21

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ В ОБЩИНА БОРОВАН
 21.03.2023 13:54

С Ъ О Б Щ Е Н И Е           Във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание на  02 април 2023 г., общинска администрация Боров

Обявление за изработен ПУП кв.121 с.Малорад
 16.02.2023 13:48

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА БОРОВАН, КМЕТСТВО МАЛОРАД
 07.02.2023 15:24

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА БОРОВАН, КМЕТСТВО МАЛОРАД Информацията по Приложение №2 към чл.6  от Наредбата за ОВОС за ИП " Газопровод свързващ ПГХ "Чирен" със съществуващата газопреносна мрежа на "Булга

ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В ЗАПОВЕД НА ЗАМЕСТНИК - МИНИСТЪР НА МРРБ /ПОЛЯ ЗАНЕВА -ДИМИТРОВА/
 07.02.2023 15:15

ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В ЗАПОВЕД НА ЗАМЕСТНИК - МИНИСТЪР НА МРРБ /ПОЛЯ ЗАНЕВА -ДИМИТРОВА/

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БОРОВАН
 01.02.2023 12:47

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БОРОВАН