Новини

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 13.05.2019 16:20

                                   СЪОБЩЕНИЕ   Съгласно разпоредбата на чл

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 13.05.2019 16:18

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е        Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 2  от Наредба 13 от  26 август 2016 година за меркит

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 13.05.2019 16:17

С Ъ О Б Щ Е Н И Е        Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 2  от Наредба 13 от  26 август 2016 година за мерките за  опазването на пчелите

Заповед за образуване на ПСИК на територията на Община Борован
 13.05.2019 08:55

Заповед за образуване на ПСИК на територията на Община Борован

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 10.05.2019 11:18

С Ъ О Б Щ Е Н И Е        Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 2  от Наредба 13 от  26 август 2016 година за мерките за  опазването на пчелите

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 10.05.2019 10:58

СЪОБЩЕНИЕ   Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.2 от Наредба 13 от 26 август 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 09.05.2019 16:13

СЪОБЩЕНИЕ   Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.2 от Наредба 13 от 26 август 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 09.05.2019 16:11

СЪОБЩЕНИЕ   Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.2 от Наредба 13 от 26 август 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 09.05.2019 16:10

СЪОБЩЕНИЕ   Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.2 от Наредба 13 от 26 август 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 09.05.2019 15:18

С Ъ О Б Щ Е Н И Е        Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 2  от Наредба 13 от  26 август 2016 година за мерките за  опазването на пчелите

Грамота за човеколюбие и признателност получи Община Борован от Български Червен кръст -Враца
 09.05.2019 12:01

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 09.05.2019 09:10

СЪОБЩЕНИЕ   Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.2 от Наредба 13 от 26 август 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 09.05.2019 09:07

               СЪОБЩЕНИЕ Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.2 от Наредба 13 от 26 август 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и на

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 09.05.2019 09:04

                            СЪОБЩЕНИЕ Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.2 от Наредба 13 от 26 август 2016г.

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 09.05.2019 08:30

СЪОБЩЕНИЕ   Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.2 от Наредба 13 от 26 август 2016г. за мерките за опазването на пчел