Новини

Покана за представяне на оферта от ДГ"Тошка Петрова" с.Борован
 18.04.2019 12:09

Покана за представяне на оферта от ДГ"Тошк

Съобщение относно програма за насърчаване на доброволното спазване на данъчно-осигурителното законодателство за земеделските стопани
 16.04.2019 15:01

Съобщение относно програма за насърчаване на доброволното спазване на данъчно-осигурителното законодателство за земеделските сто

Заповед за учредяване на безвъзмездно право на ползване
 16.04.2019 10:08

Заповед за учредяване на безвъзмездно право на ползване 

Заповед на кмета на Община Борован
 15.04.2019 14:25

Заповед на кмета на Община Борован 

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 15.04.2019 09:59

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства 

Съобщение да всички собственици на пчелини
 11.04.2019 14:10

Съобщение да всички собственици на пчелини

Отбелязване на 8 ми април от Местна активна група Борован
 09.04.2019 16:47

По повод 8 ми април Международен ден на ромите, добровелци от Местна активна група Борован и възпитаници на ДГ"Тошка Петрова"с.Борован &ldq

Отбелязване на 8 ми април Международен ден на ромите в община Борован
 08.04.2019 19:46

По инициатива на кмета на община Борован инж.Десислава Тодорова,  се проведоха поредици от мероприятия с цел отбелязване деня на ромите. Празничните мероприятия започнаха от село Борован. С празнична програма роми

Поздравителен адрес по случай 8 ми април Международен ден на ромите
 08.04.2019 08:56

Поздравителен адрес по случай деня на здравните работници
 07.04.2019 08:53

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 25.03.2019 16:37

                                     СЪОБЩЕНИЕ  

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 25.03.2019 16:33

СЪОБЩЕНИЕ Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.2 от Наредба 13 от 26 август 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начинит

Патронен празник на ОУ"Отец Паисий" с.Борован
 22.03.2019 12:07

Днес в Основно училище “Отец Паисий“ село Борован отбелязаха патронния си празник. Училището навършва 199 го

ПРОЕКТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ СТАРТИРА В ОБЩИНА БОРОВАН
 15.03.2019 09:53

На 13 март кметът на община Борован инж.Десислава Тодорова,   подписа административен договор  за финансиране на  проектно предложение по конкурсна процедура BG05M9OP001-2.018 “Социално - икон

Проект на програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Борован 2019-2021г.
 15.03.2019 09:27

Проект на програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Б