Новини

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИН БОРОВАН - ИНФОРМИРА
 29.07.2020 12:12

Обява 

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - БОРОВАН ИНФОРМИРА
 21.07.2020 12:26

Обява 1 

Събощение от ЧЕЗ
 20.07.2020 12:28

Събощение от ЧЕЗ 

Съобщение от Дирекция "Бюро по труда" гр.Бяла Слатина
 20.07.2020 12:24

Уведомяваме Ви, че на 21.07.2020/вторник / с.Борован, на площада пред НЧ"Цани Иванов" от 09.30 часа, ще се проведе информационна кампания " Заетост за теб", организирана от Д"БТ"   

Обява за конрусна процедура на Център за образоватлена интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
 16.07.2020 06:12

Заповед № РД - 01 - 393/09.07.2020 г. на МЗ
 09.07.2020 13:53

Заповед № РД - 01 - 393/09.07.2020 г. на МЗ

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 09.07.2020 13:51

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства

Предупреждение относно метеорологична и хидрологична прогноза за 18.06.2020г.
 18.06.2020 12:47

Предупреждение относно метеорологична и хидрологична

Проведно заседание на кризисен щаб на Община Борован
 16.06.2020 13:19

На проведено заседание на кризисен щаб за въвеждане и спазване  на противоепидемичните мерки на територията на община Борован с цел предотвратяване на разпространението на Covid-19, кметовете на населените места направиха предложение във връз

Съобщение
 16.06.2020 12:21

На 16.06.2020г. се проведе заседание  на Общинската преброителна комисия на Община Борован по провеждане на Преброяването на населението и жилищния фонд през 2021 година, определена с

Съобщение за регистрация на животновъден обект -лично стопанство
 15.06.2020 13:46

Съобщение за регистрация на животновъден обект -

Съобщение ЧЕЗ
 12.06.2020 12:12

Съобщение ЧЕЗ

Заповед № 176/11.06.2020 на Кмета на община Борован
 12.06.2020 12:11

Заповед № 176/11.06.2020 на Кмета на община Борован

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 10.06.2020 12:54

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства

Дарение от БАН получиха децат от ЦНСТ Борован
 05.06.2020 12:25