Новини

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА БОРОВАН
 19.05.2021 11:05

                                               

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 14.05.2021 09:28

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства

ОБЯВА ОТ ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ КЪМ ОБЩИНАТА
 11.05.2021 15:37

Обява 1 

ОБЩИНА БОРОВАН С БЕЗПЛАТНИ WiFi ТОЧКИ
 27.04.2021 16:07

Приключи изграждането на WiFi4EU мрежа за предоставяне на висококачествена услуга на потребителите с най-високоскоростната интернет връзка, достъпна на масовия пазар в региона. Гражданите на община Борован могат д

Обявление за длъжността ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР по проект „Аз, ти, тя и той, заедно за социална интеграция в община Борован“
 26.04.2021 11:10

Обявление  Образец на декларация 

Съобщение на ЧЕЗ
 26.04.2021 09:20

Съобщение на ЧЕЗ 

Съобщение на ЧЕЗ
 19.04.2021 12:56

Съобщение на ЧЕЗ 

Заповед №109/31.03.2021г. на Кмета на Община Борован относно сформиране на постоянно действаща комисия по чл. 5, ал. 1 от Наредба №3 от 27 януари 2021г. за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, извън обектите, регистрирани в областните дирекции по безопасност на храните.
 14.04.2021 09:43

Заповед №109/31.03.2021г. на Кмета на Община Борован  относно сформиране на постоянно действаща комисия по чл. 5, ал.

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 14.04.2021 09:35

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства

ОБЩИНА БОРОВАН ПРОДЪЛЖАВА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА УСЛУГАТА "ПАТРОАЖНА ГРИЖА"
 13.04.2021 13:48

През месец април 2021 година, община Борован беше одобрена по процедура BG 05M9OP001-6.002 „Патронажа грижа +“ финансирана по Оперативна програма „Развитите на човешките ресурси“, по приоритетни

Поздравителен адрес по случай 7-април международният ден на здравето и здравния работник.
 07.04.2021 09:55

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС   УВАЖАЕМИ МЕДИЦИ, Изразявам своите най-сърдечнии поздрави и благопожелания по случай 7-април международният ден на здравето и здравния работник. Повече от година лека

Заповед №111/01.04.2021г. относно обявяване на пожароопасен сезон горските територии на Община Борован
 05.04.2021 11:39

  Заповед №111/01.04.2021г. относно обявяване на пожароопасен сезон горските територии на Община Борован

ОБЯВА ОТ ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ КЪМ ОБЩИНАТА
 31.03.2021 13:09

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ  КЪМ ОБЩИНАТА  ИНФОРМИРА  Със заповед № ОХ-188/10.03.2021г. на министъра на

Съобщение относно провеждане на конкурс за избор на здравен медиатор в община Борован.
 29.03.2021 13:30

Във връзка с обявен конкурс за избор на „Здравен медиатор“, информираме, че събеседването с подалите документи за участие в конкурса  ще се проведе на 31.03.2021г. от 10,00 часа в сградата на община Борован

Списък на горските територии - държавна собственост, където пашата на селскостопански животни е забранена
 24.03.2021 14:41

Заповед