Новини

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 09.05.2019 16:11

СЪОБЩЕНИЕ   Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.2 от Наредба 13 от 26 август 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 09.05.2019 16:10

СЪОБЩЕНИЕ   Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.2 от Наредба 13 от 26 август 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 09.05.2019 15:18

С Ъ О Б Щ Е Н И Е        Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 2  от Наредба 13 от  26 август 2016 година за мерките за  опазването на пчелите

Грамота за човеколюбие и признателност получи Община Борован от Български Червен кръст -Враца
 09.05.2019 12:01

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 09.05.2019 09:10

СЪОБЩЕНИЕ   Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.2 от Наредба 13 от 26 август 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 09.05.2019 09:07

               СЪОБЩЕНИЕ Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.2 от Наредба 13 от 26 август 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и на

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 09.05.2019 09:04

                            СЪОБЩЕНИЕ Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.2 от Наредба 13 от 26 август 2016г.

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 09.05.2019 08:30

СЪОБЩЕНИЕ   Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.2 от Наредба 13 от 26 август 2016г. за мерките за опазването на пчел

Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до г-жа Памела Ангелова
 08.05.2019 16:31

Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до г-жа  Памела Ангелова 

Трети секретар към Посолството на Руската федерация в Република България поднесе венци на паметника на загиналите руски летци в с.Малорад , община Борован
 07.05.2019 16:31

Кмета на Община Борован – инж.Десислава Тодорова заедно с кмета на село Малорад посрещнаха в с.Малорад - Александър Сичов , трети  секретар  към посолството на Руската федерация в Република България и представители на руският клуб

Апел за помощ !
 07.05.2019 14:21

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 03.05.2019 13:41

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства

Обявление Община Борован
 02.05.2019 13:09

Обявление Община Борован

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 02.05.2019 11:49

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 02.05.2019 11:47