Новини

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 16.05.2019 13:20

СЪОБЩЕНИЕ   Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.2 от Наредба 13 от 26 август 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 16.05.2019 13:19

СЪОБЩЕНИЕ   Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.2 от Наредба 13 от 26 август 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 15.05.2019 13:43

С Ъ О Б Щ Е Н И Е        Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 2  от Наредба 13 от  26 август 2016 година за мерките за  опазването на пчелите

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 15.05.2019 13:42

С Ъ О Б Щ Е Н И Е        Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 2  от Наредба 13 от  26 август 2016 година за мерките за  опазването на пчелите

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 14.05.2019 15:53

                            СЪОБЩЕНИЕ Съгласно разпоредбата на чл.8,ал.2 от Наредба 1

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 14.05.2019 15:53

                            СЪОБЩЕНИЕ Съгласно разпоредбата на чл.8,ал.2 от Наредба 1

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 14.05.2019 15:51

                       СЪОБЩЕНИЕ Съгласно разпоредбата на чл.8,ал.2 от Наредба 13 от 26.087.201

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 14.05.2019 10:29

  СЪОБЩЕНИЕ   Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.2 от Наредба 13 от 26 август 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отрав

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 13.05.2019 16:20

                                   СЪОБЩЕНИЕ   Съгласно разпоредбата на чл

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 13.05.2019 16:18

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е        Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 2  от Наредба 13 от  26 август 2016 година за меркит

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 13.05.2019 16:17

С Ъ О Б Щ Е Н И Е        Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 2  от Наредба 13 от  26 август 2016 година за мерките за  опазването на пчелите

Заповед за образуване на ПСИК на територията на Община Борован
 13.05.2019 08:55

Заповед за образуване на ПСИК на територията на Община Борован

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 10.05.2019 11:18

С Ъ О Б Щ Е Н И Е        Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 2  от Наредба 13 от  26 август 2016 година за мерките за  опазването на пчелите

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 10.05.2019 10:58

СЪОБЩЕНИЕ   Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.2 от Наредба 13 от 26 август 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 09.05.2019 16:13

СЪОБЩЕНИЕ   Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.2 от Наредба 13 от 26 август 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за