Новини

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 21.05.2019 15:13

С Ъ О Б Щ Е Н И Е        Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 2  от Наредба 13 от  26 август 2016 година за мерките за  опазването на пчелите

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 21.05.2019 15:12

                            СЪОБЩЕНИЕ Съгласно разпоредбата на чл.8,ал.2 от Наредба 1

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 21.05.2019 15:12

СЪОБЩЕНИЕ Съгласно разпоредбата на чл.8,ал.2 от Наредба 13 от 26 август 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни,дезинфекционни дейности,км

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 20.05.2019 16:39

С Ъ О Б Щ Е Н И Е                Съгласно разпоредбата на чл.8,ал.2 от Наредба 13 от 26 август 2016г. за мерките за опаз

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 20.05.2019 16:38

С Ъ О Б Щ Е Н И Е                Съгласно разпоредбата на чл.8,ал.2 от Наредба 13 от 26 август 2016г. за мерките за опаз

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 20.05.2019 16:37

С Ъ О Б Щ Е Н И Е                Съгласно разпоредбата на чл.8,ал.2 от Наредба 13 от 26 август 2016г. за мерките за опаз

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 20.05.2019 11:53

СЪОБЩЕНИЕ Съгласно разпоредбата на чл.8,ал.2 от Наредба 13 от 26 август 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни,дезинфекционни дейности,км

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 20.05.2019 11:53

                            СЪОБЩЕНИЕ Съгласно разпоредбата на чл.8,ал.2 от Наредба 1

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 20.05.2019 11:52

С Ъ О Б Щ Е Н И Е        Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 2  от Наредба 13 от  26 август 2016 година за мерките за  опазването на пчелите

Поздравителен адрес по случай празника на Борован
 20.05.2019 09:10

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 17.05.2019 16:48

СЪОБЩЕНИЕ   Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.2 от Наредба 13 от 26 август 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 17.05.2019 16:47

СЪОБЩЕНИЕ   Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.2 от Наредба 13 от 26 август 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 17.05.2019 16:46

СЪОБЩЕНИЕ   Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.2 от Наредба 13 от 26 август 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 17.05.2019 16:46

С Ъ О Б Щ Е Н И Е        Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 2  от Наредба 13 от  26 август 2016 година за мерките за  опазването на пчелите

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 17.05.2019 16:45

СЪОБЩЕНИЕ   Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.2 от Наредба 13 от 26 август 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за