Новини

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 17.05.2019 16:44

                            СЪОБЩЕНИЕ Съгласно разпоредбата на чл.8,ал.2 от Наредба 1

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 17.05.2019 16:43

  СЪОБЩЕНИЕ   Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.2 от Наредба 13 от 26 август 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отрав

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 17.05.2019 15:03

С Ъ О Б Щ Е Н И Е                Съгласно разпоредбата на чл.8,ал.2 от Наредба 13 от 26 август 2016г. за мерките за опаз

Заповед за настъпване на фенологична фаза "Восъчна зрялост" при житните култури за територията на Община Борован
 16.05.2019 16:37

Заповед за настъпване на фенологична фаза "Восъчна зрялост"

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 16.05.2019 13:21

СЪОБЩЕНИЕ Съгласно разпоредбата на чл.8,ал.2 от Наредба 13 от 26 август 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни,дезинфекционни дейности,км

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 16.05.2019 13:20

СЪОБЩЕНИЕ   Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.2 от Наредба 13 от 26 август 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 16.05.2019 13:19

СЪОБЩЕНИЕ   Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.2 от Наредба 13 от 26 август 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 15.05.2019 13:43

С Ъ О Б Щ Е Н И Е        Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 2  от Наредба 13 от  26 август 2016 година за мерките за  опазването на пчелите

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 15.05.2019 13:42

С Ъ О Б Щ Е Н И Е        Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 2  от Наредба 13 от  26 август 2016 година за мерките за  опазването на пчелите

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 14.05.2019 15:53

                            СЪОБЩЕНИЕ Съгласно разпоредбата на чл.8,ал.2 от Наредба 1

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 14.05.2019 15:53

                            СЪОБЩЕНИЕ Съгласно разпоредбата на чл.8,ал.2 от Наредба 1

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 14.05.2019 15:51

                       СЪОБЩЕНИЕ Съгласно разпоредбата на чл.8,ал.2 от Наредба 13 от 26.087.201

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 14.05.2019 10:29

  СЪОБЩЕНИЕ   Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.2 от Наредба 13 от 26 август 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отрав

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 13.05.2019 16:20

                                   СЪОБЩЕНИЕ   Съгласно разпоредбата на чл

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 13.05.2019 16:18

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е        Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 2  от Наредба 13 от  26 август 2016 година за меркит