Новини

Огромни благодарности към инж. Десислава Тодорова, поднесоха децата от Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания в село Борован
 03.09.2020 10:57

Днес възпитаниците  на центъра, посетиха кмета на община Борован за да изкажат своята огромна благодарност за осигуреният им летен отдих на българското Черноморие. От името на децата управителя на ЦНСТДБУ – Борован, г-жа Ивалина  Б

Огромни благодарности към инж. Десислава Тодорова, поднесоха децата от Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания в село Борован
 03.09.2020 09:58

Днес възпитаниците  на центъра, посетиха кмета на община Борован за да изкажат своята огромна благодарност за осигуреният им летен отдих на българското Черноморие. От името на децата управителя на ЦНСТДБУ –

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - БОРОВАН ИНФОРМИРА
 01.09.2020 07:51

Съобщение относно реда и набора от документи за регистрация на животновъдни обекти в Областна дирекция по безопастност на храните - Враца
 24.08.2020 06:18

Съобщение относно реда и набора от документи за регистрация на животновъдни обекти в Областна дирекция

Свободни работни места обявени в Бюро по труда
 20.08.2020 13:14

Свободни работни места обявени в Бюро по труд

Съобщение по чл. 18а, ал. 10 от АПК до г-н Петър Делев
 13.08.2020 12:58

Съобщение по чл. 18а, ал. 10 от АПК до г-н Петър Делев

Свободни работни места обявени в Бюро по труда
 07.08.2020 13:07

Свободни работни места обявени в Бюро по труда 

Недопустимо поведение на майка и баба на дете на 5 години от детска градина „Тошка Петрова“ с. Борован срещу учителката на детето.
 05.08.2020 12:19

В ДГ „Тошка Петрова“, поради епидемичната обстановка в страната във връзка с разпространението на COVID – 19 и въведените противоепидемични мерки на входа на ДГ има пропускателен  режим и родителите не се допускат в сградата

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИН БОРОВАН - ИНФОРМИРА
 29.07.2020 12:12

Обява 

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - БОРОВАН ИНФОРМИРА
 21.07.2020 12:26

Обява 1 

Събощение от ЧЕЗ
 20.07.2020 12:28

Събощение от ЧЕЗ 

Съобщение от Дирекция "Бюро по труда" гр.Бяла Слатина
 20.07.2020 12:24

Уведомяваме Ви, че на 21.07.2020/вторник / с.Борован, на площада пред НЧ"Цани Иванов" от 09.30 часа, ще се проведе информационна кампания " Заетост за теб", организирана от Д"БТ"   

Обява за конрусна процедура на Център за образоватлена интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
 16.07.2020 06:12

Заповед № РД - 01 - 393/09.07.2020 г. на МЗ
 09.07.2020 13:53

Заповед № РД - 01 - 393/09.07.2020 г. на МЗ

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 09.07.2020 13:51

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства