Новини

Покана за обсъждане на проектобюджет 2021 година на Община Борован
 02.02.2021 14:53

Уважаеми дами и господа,   На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси, Наредбата за  условията и реда  за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и решение на Общински съвет Боров

21 януари ден на родилната помощ в община Борован
 21.01.2021 16:04

По случай 21 януари - деня на родилната помощ, кметът на община Борован инж. Десислава Тодорова уважи всички общопрактикуващи лекари и медицински сестри от Община Борован.  Инж. Тодорова изказа огромната  си благодарност и почит към всич

Поздравителен адрес от кмета на община Борован
 21.01.2021 10:04

Община Борован стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги
 21.01.2021 09:51

Община Борован в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А, че от 11.01.2021 г. стартира приема на документи от кандида

Съобщение за обявяване на конкурс за избор на здравен медиатор в община Борован
 20.01.2021 10:20

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОБЩИНА БОРОВАН Обявява се процедура за подбор на здравен медиатор Необходими документи: Автобиография Мотив

Съобщение за консултации на екологична оценка към ОУПО
 20.01.2021 08:45

Децета на Борован получиха подаръци по инициатива на кмета на община Борован
 18.12.2020 14:13

Днес Заместник кметът на Община Борован Илияна Донкова връчи подаръците на к

СЪОБЩЕНИЕ до всички пчелари и земеделски стопани, обработващи площи със земемеделски култури
 11.12.2020 13:14

Обява във връзка с проект "Осигуряване на топъл обяд"
 09.12.2020 11:10

В изпълнение на Проект "Осигуряване на топъл обяд в Община Борован", Община Борован  обявява  кампанията за прием на заявления-декларации  от кандидати, желаещи да им се предоставя топъл обяд за периода 04.01.2021-27.04.20

Община Борован се включва в благотворителна кампания в помощ на малкия Дейвид
 02.12.2020 08:03

В сградата на общинска администрация Борован в център за административно обс

Събщение на ЧЕЗ
 30.11.2020 08:19

Заповед № 280/23.10.2020г.на Кмета на община Борован
 23.10.2020 12:31

Събощение във връзка с разработването на Плана за интегрирано развитие
 23.10.2020 08:19

В изпълнение на изискванията на Закона за регионално развитие, Правилника за неговото приложение и методическите указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на Община за периода 2021-2027 г., в Община Борован е създаден

ОБРЪЩЕНИЕ ОТ ИНЖ.ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА
 20.10.2020 13:36

ОБРЪЩЕНИЕ Уважаеми съграждани, Обръщам се към вас по повод Деня на община Борован и традиционните събори на кметствата. Трудно се взема решение да бъде отменен празника на общината и съборите. Причината за това е

Обръщение от инж. Десислава Тодорова
 20.10.2020 10:36

ОБРЪЩЕНИЕ Уважаеми съграждани, Обръщам се към вас по повод Деня на община Борован и традиционните събори на кметствата. Трудно се взема решение да бъде отменен празника на общината и съборите. Причината