Новини

С грижа за най-малките в Община Борован
 10.09.2020 10:49

В условията на извардената ситуация община Борован се погрижи и за най – малките си жители. Със съвместно проектно предложение между Общините Борован, Бяла Слатина и Ботевград  и  по инициатива на участници в местни активни групи с

С ГРИЖА ЗА НАЙ- МАЛКИТЕ В ОБЩИНА БОРОВАН
 10.09.2020 10:44

В условията на извардената ситуация община Борован се погрижи и за най – малките си жители. Със съвместно проектно предложение между Общините Борован, Бяла Слатина и Ботевград  и  по инициатива на участ

Покана за публично обсъждане на годишен отчет за изпълнението на бюджет за 2019 г.на Община Борован
 04.09.2020 06:09

Покана за публично обсъждане на годишен отчет за изпълнението н

Огромни благодарности към инж. Десислава Тодорова, поднесоха децата от Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания в село Борован
 03.09.2020 10:57

Днес възпитаниците  на центъра, посетиха кмета на община Борован за да изкажат своята огромна благодарност за осигуреният им летен отдих на българското Черноморие. От името на децата управителя на ЦНСТДБУ – Борован, г-жа Ивалина  Б

Огромни благодарности към инж. Десислава Тодорова, поднесоха децата от Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания в село Борован
 03.09.2020 09:58

Днес възпитаниците  на центъра, посетиха кмета на община Борован за да изкажат своята огромна благодарност за осигуреният им летен отдих на българското Черноморие. От името на децата управителя на ЦНСТДБУ –

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - БОРОВАН ИНФОРМИРА
 01.09.2020 07:51

Съобщение относно реда и набора от документи за регистрация на животновъдни обекти в Областна дирекция по безопастност на храните - Враца
 24.08.2020 06:18

Съобщение относно реда и набора от документи за регистрация на животновъдни обекти в Областна дирекция

Свободни работни места обявени в Бюро по труда
 20.08.2020 13:14

Свободни работни места обявени в Бюро по труд

Съобщение по чл. 18а, ал. 10 от АПК до г-н Петър Делев
 13.08.2020 12:58

Съобщение по чл. 18а, ал. 10 от АПК до г-н Петър Делев

Свободни работни места обявени в Бюро по труда
 07.08.2020 13:07

Свободни работни места обявени в Бюро по труда 

Недопустимо поведение на майка и баба на дете на 5 години от детска градина „Тошка Петрова“ с. Борован срещу учителката на детето.
 05.08.2020 12:19

В ДГ „Тошка Петрова“, поради епидемичната обстановка в страната във връзка с разпространението на COVID – 19 и въведените противоепидемични мерки на входа на ДГ има пропускателен  режим и родителите не се допускат в сградата

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИН БОРОВАН - ИНФОРМИРА
 29.07.2020 12:12

Обява 

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - БОРОВАН ИНФОРМИРА
 21.07.2020 12:26

Обява 1 

Събощение от ЧЕЗ
 20.07.2020 12:28

Събощение от ЧЕЗ 

Съобщение от Дирекция "Бюро по труда" гр.Бяла Слатина
 20.07.2020 12:24

Уведомяваме Ви, че на 21.07.2020/вторник / с.Борован, на площада пред НЧ"Цани Иванов" от 09.30 часа, ще се проведе информационна кампания " Заетост за теб", организирана от Д"БТ"