Новини

Съобщение относно реда и набора от документи за регистрация на животновъдни обекти в Областна дирекция по безопастност на храните - Враца
 24.08.2020 06:18

Съобщение относно реда и набора от документи за регистрация на животновъдни обекти в Областна дирекция

Свободни работни места обявени в Бюро по труда
 20.08.2020 13:14

Свободни работни места обявени в Бюро по труд

Съобщение по чл. 18а, ал. 10 от АПК до г-н Петър Делев
 13.08.2020 12:58

Съобщение по чл. 18а, ал. 10 от АПК до г-н Петър Делев

Свободни работни места обявени в Бюро по труда
 07.08.2020 13:07

Свободни работни места обявени в Бюро по труда 

Недопустимо поведение на майка и баба на дете на 5 години от детска градина „Тошка Петрова“ с. Борован срещу учителката на детето.
 05.08.2020 12:19

В ДГ „Тошка Петрова“, поради епидемичната обстановка в страната във връзка с разпространението на COVID – 19 и въведените противоепидемични мерки на входа на ДГ има пропускателен  режим и родителите не се допускат в сградата

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИН БОРОВАН - ИНФОРМИРА
 29.07.2020 12:12

Обява 

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - БОРОВАН ИНФОРМИРА
 21.07.2020 12:26

Обява 1 

Събощение от ЧЕЗ
 20.07.2020 12:28

Събощение от ЧЕЗ 

Съобщение от Дирекция "Бюро по труда" гр.Бяла Слатина
 20.07.2020 12:24

Уведомяваме Ви, че на 21.07.2020/вторник / с.Борован, на площада пред НЧ"Цани Иванов" от 09.30 часа, ще се проведе информационна кампания " Заетост за теб", организирана от Д"БТ"   

Обява за конрусна процедура на Център за образоватлена интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
 16.07.2020 06:12

Заповед № РД - 01 - 393/09.07.2020 г. на МЗ
 09.07.2020 13:53

Заповед № РД - 01 - 393/09.07.2020 г. на МЗ

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 09.07.2020 13:51

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства

Предупреждение относно метеорологична и хидрологична прогноза за 18.06.2020г.
 18.06.2020 12:47

Предупреждение относно метеорологична и хидрологична

Проведно заседание на кризисен щаб на Община Борован
 16.06.2020 13:19

На проведено заседание на кризисен щаб за въвеждане и спазване  на противоепидемичните мерки на територията на община Борован с цел предотвратяване на разпространението на Covid-19, кметовете на населените места направиха предложение във връз

Съобщение
 16.06.2020 12:21

На 16.06.2020г. се проведе заседание  на Общинската преброителна комисия на Община Борован по провеждане на Преброяването на населението и жилищния фонд през 2021 година, определена с