Новини

Съобщение по чл. 61, ал. 1 вр. чл. 18а, ал. 10 от АПК
 02.04.2020 10:17

Съобщение
 02.04.2020 10:15

Съобщение 

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 01.04.2020 08:02

Съобщение за опазван

Съобщения за опазване на пчели и пчелни семейства
 01.04.2020 07:48

Съобщения за опазване на пчели и пчелни семейства 

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 01.04.2020 07:30

Обява във връзка стартирала Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”
 30.03.2020 09:10

Във връзка със създалата се обстановка в следствие на обявената пандемия  и борба с COVID19 на територията на Общините Криводол и Борован стартира Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №

Заповед № 105/27.03.2020г. на кмета на Община Борован
 27.03.2020 10:30

Заповед № 105/27.03.2020г. на кмета на Община Борован

Заповед № 64/27.02.2020г. на кмета на Община Борован
 26.03.2020 08:01

Заповед № 64/27.02.2020г. на кмета на Община Борован 

Заповед №98/20.03.2020г.на кмета на Община Борован
 20.03.2020 14:38

Заповед №98/20.03.2020г.на кмета на Община Борован  

Важно съобщение до жителите на Община Борован
 20.03.2020 14:33

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БОРОВАН, Във връзка с настъпилата епидемиологична обстановка и бързото разпространение на COVID 19  в Република България,  Кмета на община Борован сформира организация за оказване на

Съобщения за опазване на пчели и пчелни семейства от кметство Малорад
 20.03.2020 11:54

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства 

Заповед №96/19.03.2020г.на Кмета на община Борова
 19.03.2020 16:38

Заповед № 97/19.03.2020 на кмета на Община Борован
 19.03.2020 14:35

Заповед № 97/19.03.2020 на кмета на Община Борован 

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 19.03.2020 07:29

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 2  от Наредба 13 от  26 август 2016 година за мерките за  опазването на пче

Заповед 92/18.03.2020г. на Кмета на община Борован във връзка с Коронавирус
 18.03.2020 15:01

Заповед 92/18.03.2020г. на Кмета на община Борован във връзка с Коронавирус