Новини

Заповед 144/05.05.2020 на кмета на община Борован
 05.05.2020 11:01

Заповед 144/05.05.2020 на кмета на община Борован 

Национална програма "Предоставяне на грижи в домашна среда" стартира в община Борован
 04.05.2020 13:16

Кмета на община Борован инж.Десислава Тодорова, подписа Рамков договор с Агенция по заетостта за изпълнение на програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“.От първи май в община Борован, бяха назначени

Съобщения за опазване на пчели и пчелни семейства
 04.05.2020 13:13

Същение за опазване напчели и пчелни семейства
 04.05.2020 11:41

Същение за опазване напчели и пчелни семейства 

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 28.04.2020 11:54

Проект „Топъл обяд у дома в условия на извънредна ситуация“ ще стартира в община Борован
 28.04.2020 10:08

В резултат от  настъпилата извънредна ситуация от разпространението на коронавируса (COVID-19) в света, и във връзка с обявеното извънредно положение в страната Държавата чрез Министърът на труда и социалната политика утвърди  Целева про

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 24.04.2020 12:03

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства 

Писмо относно:Регистрация на лични стопанства за отглеждане на селскостопнаски животни съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност
 24.04.2020 09:09

Писмо относно:Регистрация на лични стопанства за отглеждане на селскостопнаски животни съгласно Закона за ветеринарно

Съобщения за опазване на пчели и пчелни семейства
 23.04.2020 15:57

Съобщения за опазване на пчели и пчелни семейства 

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 22.04.2020 08:48

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства 

Съобщения за опазване на пчели и пчелни семейства
 22.04.2020 06:26

Съобщения за опазване на пчели и пчелни семейства 

Заповед № 132/21.04.2020г. относно обявяване на пожароопасен сезон в горските териотрии на община Борован
 21.04.2020 16:12

Заповед № 132/21.04.2020г. относно обявяване на пожароопасен сезон в горските териотрии на община Борован

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 16.04.2020 11:43

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства 

Съобщение до жителите на община Борован
 14.04.2020 12:54

Съобщение до жителите на община Борован 

Съобщения за опазване на пчели и пчелни семейства
 14.04.2020 07:30

Съобщения за опазване на пчели и пчелни семейства