Новини

Съобщения за опазване на пчели и пчелни семейства
 13.04.2020 10:45

Съобщения за опазване на пчели и пчелни семейства 

Заповед № 123/10.04.2020г. на кмета на община Борован
 10.04.2020 13:54

Заповед № 123/10.04.2020г. на кмета на община Борован  

Съобщения за опазване на пчели и пчелни семейства
 10.04.2020 11:17

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства 

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 10.04.2020 06:39

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства 

Съобщения за опазване на пчели и пчелни семейства
 09.04.2020 11:45

Съобщения  за опазване на пчели и пчелни семейства 

Заповед № 121/08.04.2020г.
 09.04.2020 11:44

Заповед № 121/08.04.2020г. 

Съобщения за опазване на пчели и пчелни семейства
 08.04.2020 13:22

Съобщения за опазване на пчели и пчелни семейства

Съобщения за опазване на пчели и пчелни семейства
 08.04.2020 11:08

Съобщения за опазване на пчели и пчелни семейства  

Съобщения за опазване на пчели и пчелни семейства
 08.04.2020 07:54

Съобщения  за опазване на пчели и пчелни семейства 

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 07.04.2020 08:05

Съобщение за о

В община Борован стартира раздаването на хранителни продукти на потребителите по проект“ Общините Криводол и Борован, партньори с грижа за по-добър живот”
 06.04.2020 13:13

Днес лично кмета на община Борован инж.Десислава Тодорова започна раздаването на хранителни продукти за възрастни и самотно живеещи лица включени в проект  по Договор № BG05M9OP001-2.040-0057-C01 „Общините Криводол и Борован, партньори

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства
 06.04.2020 09:10

Съобщение за опазв

Съобщение по чл. 18а, ал. 10 от АПК
 02.04.2020 10:19

Съобщение по чл. 18а, ал. 10 о

Съобщение по чл. 61, ал. 1 вр. чл. 18а, ал. 10 от АПК
 02.04.2020 10:17

Съобщение
 02.04.2020 10:15

Съобщение