Търгове и конкурси

Заповед № 4/ 07.01.2013г. за прекратяване на публичен търг с явно наддаване,


 07.01.2013 13:54

Публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи общинска собственост


 03.01.2013 13:51

Публичен търг с явно наддаване за отдадване под наем на урегулиран поземлен имот, частна общинска собственост, намиращ се в с.Малорад


 03.01.2013 13:48

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕ


 13.12.2012 13:47

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕ


 13.12.2012 13:44

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕ


 13.12.2012 13:42

Заповед № 454/ 04.12.2012г. за откриване на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински обекти, частна общинска собственост


 04.12.2012 13:40

Заповед № 456/ 04.12.2012г. за откриване на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти, частна общинска собственост


 04.12.2012 13:39

Заповед № 439/ 26.11.2012г. за откриване на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи общинска собственост.


 26.11.2012 13:37

Заповед № 441/ 26.11.2012г. за откриване на публичен търг с явно наддаване за отдадване под наем на урегулиран поземлен имот, частна общинска соб


 26.11.2012 13:34

Документация за участие в публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост земеделска зе


 14.11.2012 13:29

Документация за участие в публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост земеделска зе


 14.11.2012 11:00

Документация за участие в публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост земеделска зе


 14.11.2012 10:57

Заповед № 414/ 02.11.2012г. за откриване на процедура за продажба на общински обекти, частна общинска собственост


 07.11.2012 10:55

Заповед № 412/ 02.11.2012г. за откриване на процедура за продажба чрез търг с явно наддаване на поземлени недвижими имоти, частна общинска собств


 07.11.2012 10:51