Търгове и конкурси

Търг за продажба на движими вещи


 26.10.2012 10:49

Търг с явно наддване за отдаване под наем на урегулиран имот, ЧОС, намиращ се в с. Малорад


 26.10.2012 10:48

Документация за участие в публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост земеделска зе


 11.10.2012 10:45

Документация за участие в публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост земеделска зе


 11.10.2012 10:41

Документация за участие в публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост земеделска зе


 11.10.2012 10:38

Документация за участие в публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост земеделска зе


 17.09.2012 10:36

Документация за участие в публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост земеделска земя в мест


 17.09.2012 10:32

Документация за участие в публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост земеделска зе


 17.09.2012 10:31

Документация за участие в публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост земеделска з


 17.09.2012 10:29

Обявление от Частен съдебен изпълнител


 29.08.2012 10:26

Обявление от Частен съдебен изпълнител


 12.06.2012 10:23

Обявление от Държавен съдебен изпълнител


 05.06.2012 10:22

ОБЯВЛЕНИЕ - ОБЩИНА БОРОВАН - На основание чл.41 ал.1 от Наредба №4 за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско


 06.04.2012 10:20

ОБЯВЛЕНИЕ - ОБЩИНА БОРОВАН - На основание чл.41 ал.1 от Наредба №4 за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско и


 02.04.2012 10:19

ОБЯВЛЕНИЕ - ОБЩИНА БОРОВАН - На основание чл.41 ал.1 от Наредба №4 за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско и


 02.04.2012 10:15