Търгове и конкурси

Заповед № 439/ 26.11.2012г. за откриване на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи общинска собственост.


 26.11.2012 13:37

Заповед № 441/ 26.11.2012г. за откриване на публичен търг с явно наддаване за отдадване под наем на урегулиран поземлен имот, частна общинска соб


 26.11.2012 13:34

Документация за участие в публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост земеделска зе


 14.11.2012 13:29

Документация за участие в публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост земеделска зе


 14.11.2012 11:00

Документация за участие в публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост земеделска зе


 14.11.2012 10:57

Заповед № 414/ 02.11.2012г. за откриване на процедура за продажба на общински обекти, частна общинска собственост


 07.11.2012 10:55

Заповед № 412/ 02.11.2012г. за откриване на процедура за продажба чрез търг с явно наддаване на поземлени недвижими имоти, частна общинска собств


 07.11.2012 10:51

Търг за продажба на движими вещи


 26.10.2012 10:49

Търг с явно наддване за отдаване под наем на урегулиран имот, ЧОС, намиращ се в с. Малорад


 26.10.2012 10:48

Документация за участие в публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост земеделска зе


 11.10.2012 10:45

Документация за участие в публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост земеделска зе


 11.10.2012 10:41

Документация за участие в публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост земеделска зе


 11.10.2012 10:38

Документация за участие в публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост земеделска зе


 17.09.2012 10:36

Документация за участие в публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост земеделска земя в мест


 17.09.2012 10:32

Документация за участие в публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост земеделска зе


 17.09.2012 10:31