Търгове и конкурси

Документация за участие в публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост земеделска зе


 14.11.2012 11:00

Документация за участие в публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост земеделска зе


 14.11.2012 10:57

Заповед № 414/ 02.11.2012г. за откриване на процедура за продажба на общински обекти, частна общинска собственост


 07.11.2012 10:55

Заповед № 412/ 02.11.2012г. за откриване на процедура за продажба чрез търг с явно наддаване на поземлени недвижими имоти, частна общинска собств


 07.11.2012 10:51

Търг за продажба на движими вещи


 26.10.2012 10:49

Търг с явно наддване за отдаване под наем на урегулиран имот, ЧОС, намиращ се в с. Малорад


 26.10.2012 10:48

Документация за участие в публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост земеделска зе


 11.10.2012 10:45

Документация за участие в публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост земеделска зе


 11.10.2012 10:41

Документация за участие в публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост земеделска зе


 11.10.2012 10:38

Документация за участие в публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост земеделска зе


 17.09.2012 10:36

Документация за участие в публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост земеделска земя в мест


 17.09.2012 10:32

Документация за участие в публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост земеделска зе


 17.09.2012 10:31

Документация за участие в публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост земеделска з


 17.09.2012 10:29

Обявление от Частен съдебен изпълнител


 29.08.2012 10:26

Обявление от Частен съдебен изпълнител


 12.06.2012 10:23