Търгове и конкурси

Откриване на публичен търг с тайно надаване за отдаване под наем на поземлени имоти – публична общинска собственост /пасища и мери/ намира


 23.05.2013 14:29

Заповед № 239б / 21.05.2013 г. за публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлени недвижими имоти, частна общинска собственост, намиращи с


 21.05.2013 14:31

Заповед № 202 / 15.05.2013 г. за откриване на публичен търг с явно наддаване за отдадване под наем на урегулиран поземлен имот, частна общинска соб


 15.05.2013 14:28

Заповед № 201 / 15.05.2013 г. за откриване на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи общинска собственост


 15.05.2013 14:24

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти – публична общинска собственост /пасища и мери/, намиращи се в земли


 09.05.2013 14:23

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти –публична общинска собственост /пасища и мери/, намиращи се в землищ


 09.05.2013 14:21

Публичен търг с явно надаване за отдаване под наем на поземлени имоти – публична общинска собственост /пасища и мери /, намиращи се в землищ


 09.05.2013 14:20

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти –публична общинска собственост /пасища и мери/, намиращи се в землищ


 09.05.2013 14:17

Публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлени недвижими имоти, частна общинска собственост, намиращи се в с. Добролево


 23.04.2013 14:15

Публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи общинска собственост


 23.04.2013 14:13

Публичен търг с явно наддаване за отдадване под наем на урегулиран поземлен имот, частна общинска собственост, намиращ се в с.Малорад


 23.04.2013 14:11

Документация за участие в публичен търг с тайно наддаване за продажба на общинска земя частна общинска собственост, ПИ № 000565, с площ 4.185 дк


 15.04.2013 14:09

Заповед № 62/ 30.01.2013г. на Кмета на Община Борован за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на автоспирка в с. Малорад


 01.02.2013 14:08

Заповед № 60/ 30.01.2013г. на Кмета на Община Борован за продажба на движими вещи общинска собственост


 01.02.2013 14:07

Документация за участие в публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост - земеделска з


 21.01.2013 14:06